דוקומנטציה

שאילתות מעקב למייצג

רשימת ליקויים למיוצגים שאילתא 002,270

בשאילתא זו יכול המייצג לצפות בכל לקוחותיו המיוצגים אשר להם ליקויים באחד ממערכי המס (מס הכנסה, מעמ, ניכויים). באמצעות סימון הליקוי ולחיצה על מקש "אנטר" מתקבל פירוט הליקוי.
"טיפ חשוב" מומלץ לבדוק באמצעות שאילתא זו לפחות אחת ליום כדי לטפל בצורה המהירה ביותר בלקוחות בעלי ליקויים (מהותיים או טכניים) לפני שיתקשרו הם לעדכן.

רשימת ליקויים מע"מ שאילתא EMHR

באמצעות שאילתא זו ניתן לצפות בלקוחות בעלי ליקויים קיימים במערך מע"מ (כלל המיוצגים או מיוצג בודד). ברירת המחדל תהיה בלחיצה על "אנטר" ללא מילוי מספר ת.ז. תתן את רשימת כל המיוצגים בעלי הליקויים. לתשומת לבכם, יתרה של עד 10 ש"ח אינה מחייבת טיפול.
"טיפ חשוב" מומלץ לבדוק באמצעות שאילתא זו לפחות אחת לשבוע כדי לטפל בצורה המהירה ביותר בלקוחות בעלי ליקויים (מהותיים או טכניים) לפני שיתקשרו הם לעדכן ובכדי למנוע הגדלת קנסות ריביות והצמדות.