דוקומנטציה

שאילתות כלליות

אישורי תרומות למוסד ציבורי סעיף 46 שאילתא 002,107

אחוזי מקדמות ממוצעים לפי ענפים כלכליים שאילתא 002,105

שיעורי מטבע זר ומדדים שאילתא 002,011 (אפשרות מקבילה קיימת גם בשע"מ נט בקטגוריית רשת ושירות לקוחות וניתן לחשב שינוי מדד והצמדה לפי סוגי המדד ותאריכים).