דוקומנטציה

קליטת יפוי כח

קליטת יפוי כח באמצעות שע"מ נט

נכנסים לשע"מ נט (אינטרא נט) ובוחרים באפשרות "רשת ושירות לקוחות" – קליטת יפוי כח. באמצעות שאילתא זו ניתן לקלוט יפוי ראשי או משני וכן לבטל בקלות יפוי כח שנמצא במערכת.
"טיפ חשוב" ניתן להדפיס רשימת מיוצגים (לפי סוג רשימה) לצורך מעקבים שוטפים ובקרות (לפי חתכים קבועים או משתנים) ובין השאר ניתן לבדוק למי מהמיוצגים קיימת הרשאת חיוב. טיפ נוסף, אם ישנו לקוח שהוא סוג תיק 91 ולא נעשתה פעולה במשך שנתיים, ייפוי הכח מתבטל.