דוקומנטציה

קודי תיקי ניכויים

שדה זה מורכב מ-3 ספרות:
שתי הספרות הראשונות משמאל מעידות על אופיו של התיק:
11 – יחיד עוסק
66 – חברה מוסד כספי
12 – יחיד מוסד כספי
66 – חברה מוסד כספי
13 – יחידים משק בית
67 – אגודה שיתופית מוסד כספי
31 – שותפות יחידים (דווח)
68 – אגודה שיתופית עוסק אחר
32 – שותפות יחידים (מלכ"ר)
69 – אגודה שיתופית מלכ"ר
33 – שותפות לא יחידים (רווח)
75 – ההסתדרות הציונית
43 – שותפות לא יחידים (מלכ"ר)
76 – עמותה – מלכ"ר
35 – אגודה שיתופית יחידים (רווח)
77 – עירייה ורשות מקומית
36 – אגודה שיתופית יחידים (מלכ"ר)
78 – תאגיד ע"פ דין
37 – אגודה שיתופית לא יחידים (רווח)
79 – המדינה מח' ממשלתיות
38 – אגודה שתופית לא יחידים (מלכ"ר)
86 – עמותה אינה רשומה במע"מ
39 – שותפות מוסד כספי
89 – המדינה מח' ממשלתית
61 – חברה עוסק אחר
98 – מלכ"ר פיקטיבי
65 – חברה מלכ"ר
99 – לא ידוע
הספרה ה-3 מתייחסת למס' עובדים / מקבלים ונקבעת ע"פ המספר המכסימלי של עובדים / מקבלים בין כל סוגי הניכוי של המעביד. אם הדיווח הוא על פתיחת תיק,ספרה זו צריכה להתאים למספר העובדים/מקבלים שמצוין בפירטי סוג הניכוי.
1 – 500  עובדים / מקבלים ומעלה
2 – 100 עד 499  עובדים / מקבלים
3 – 20 עד 99 עובדים / מקבלים
4 – 10 עד 19 עובדים / מקבלים
5 – עד 9 עובדים / מקבלים
8 – מועמד לסגירה. תיק בלתי פעיל (3 הספרות הן 000)  בכל סוגי הניכויים במקור
9 – תיק מנותק. הדיווח על תיק מנותק יעשה רק כאשר יש נתוק מלא של קשר אתו
0 – תיק סגור לכל סוגי הניכויים. סגירה אפשרית רק אם אין לתיק יתרת חוב ונמסרו כל הדוחות השנתיים