דוקומנטציה

קודי תיקים במס הכנסה

קודי וסוגי תיקים במס הכנסה

10 – עצמאי סגור ללא יתרות
13 – נפטר שהטיפול בתיקו לא הסתיים
17 – נישום מנותק
19 – לצורך פטור מניכויים במקור
20 – פטור מניהול משפטים
25 – אמצעי/ מלכ"ר לצורך היטל רכוש
30 – מנהל בחברה
40 – עוסק יחיד ועוסק זעיר(מע"מ)
41 – מערכת חשבונות חד צידית פשוטה
42 – מנהל מערכת חשבונות חד צידי
43 – חקלאי שלא מנהל חשבון בשיטה הכפולה
52 – מנהל חשבונות חד צידי מורכב
35 – מנהל חשבונות בשיטה הכפולה
61 – חברה ללא הכנסה עסקית
62 – חברות רגילות שלא בסוגים אחרים
63 – חברות פשמ"ג
64 – קיבוצים,מושבים,אגודות שיתופיות
70 – חברה רשומה ברשם החברות ולא פעילה
71 – תאגידים לצורך פטור מניכוי במקור
73 – חברה רשומה ללא פעילות או יתרה
75 – תיק דיבידנד (נלווה)
76 – חברה עם יתרות לסוג 73 / מנותקת
78 – חברה סגורה שנמחקה ברשם חברות
80 – חברה בהליכי פרוק
81 – חברה בפירוק מרצון
82 – חברה בפרוק ע"פ צו בית משפט
83 – נישום בפשיטת רגל
84 – מלכ"ר שפנה לקבלת אשור כמוסד
85 – מלכ"ר פעיל שאושר כמוסד ציבורי
86 – מלכ"ר פעיל שלא אושר כמוסד ציבורי
87 – מלכ"ר לא פעיל
88 – מלכ"ר שאושר למע"מ ולא פנה למ"ה
90 – שכיר שהודיע על סגירת עסקו השנה
91 – שכיר לצורך החזרים
92 – שכיר שהכנסתו ממשכורת וחייב דוח
93 – שכיר עם הכנסות נוספות וחייב דוח
94 – שכיר עם הכנסה נוספת ללא מקור
95 – לצורך תשלום מס על שכר דירה
96 – תיק מיועד לסגירה עם יתרות
98 – מיועד לסגירה עם יתרות