דוקומנטציה

קודי ניהול ספרים

קודי ניהול ספרים

0 – טרם נעשתה ביקורת
1- אינו מנהל פנקסים
2 – התגלה ליקוי מהותי -זמני
3 – לא התגלה ממצא
4 – התגלה ליקוי טכני
5 – התגלה ליקוי מהותי-קבוע
6 – אין קופה רושמת
7 – אי רשום תקבולי מ"ה
8 – אי רשום תקבול – זמני
9 – אינו חייב בניהול ספרים
10 – ביקורת לבדיקת מידע
11 – ביקורת הדרכה לעסק חדש
12 – אי רישום הכנסה
13 – ביטול ממצאי ביקורת