דוקומנטציה

עדכון חשבון בנק להחזר מע"מ

חשבון בנק להחזר מע"מ שאילתא 870

בשאילתא זו ניתן להזין פרטי חשבון הבנק של העוסק.פרטי הבנק כוללים את סמל הבנק והסניף שבו מתנהל חשבונו של העוסק,וכן את מספר החשבון שלו. השימוש העיקרי בפרטי בנק אלו הם במקרה של "החזר" כלומר, לעוסק קיימת יתרת זכות מעל גובה מסויים המוחזרת ישירות למספר חשבונו בבנק לפי הפרטים שהוזנו
בשאילתא זו. בשאילתא נבדקים הדברים הבאים:
1. קיים בנק לפי סמל הבנק שהוזן, והבנק הוא מסחרי.
2. קיים בבנק זה סניף עם הסמל שהוזן, והסניף פתוח ופעיל.
3. קיים בסניף זה מספר החשבון שהוזן.

כדי לבטל חשבון בנק של העוסק ממרשם מע"מ, יש להזין כך :
סמל בנק וסניף : 99999 מספר חשבון : 999999999