דוקומנטציה

עדכון חשבון בנק בניכויים

עדכון חשבון בנק ניכויים שאילתא N,343

יש למלא את הפרטים שבמסך ולהקיש F2 לאישור.