דוקומנטציה

סעיפי שומה והנמקות

הצגת הנמקות לפי סעיפי השומה שאילתא IHAN

סעיפי שומה

00 – שומה עצמית.
01 – שומה סופית על פי דו"ח עצמי.
02 – שומה בהסכם.
03 – שומה על פי מיטב שפיטה לאחר שהוגש דוח.
04 – שומה לפי מיטב שפיטה בהיעדר דוח.
05 – תיקון שומה בהוראת המנהל.
07 – שומה בהסכם לאחר השגה.
09 – שומה שלא בהסכם לאחר השגה. (צו).
11 – שומה על פי פסק דין.
15 –  דרישה לתשלום יתרת מס שאינה שנויה במחלוקת, בעקבות רישום השגה.
17 –  דרישה לתשלום יתרת מס שאינה שנויה במחלוקת, לאחר רישום השגה על שומה עפ'י מיטב שפיטה בהעדר דו'ח.
19 – דרישה לתשלום יתרת מס שאינה שנויה במחלוקת, בעקבות הגשת ערעור.

הנמקות לסעיפי השומה

במסך זה ניתן לצפות ברשימת ההנמקות השייכות לסעיף-שומה שבקשת. אם ברצונך לראות תוכן הנמקה מסוימת, סמן אותה
בתו כלשהו והקש enter. על המסך יופיע תוכן ההנמקה המבוקשת. להלן רשימת ההנמקות.

_    01 _    34 _    72
_    06 _    35 _    73
_    07 _    37 _    74
_    09 _    38 _    75
_    11 _    39 _    76
_    12 _    42 _    77
_    13 _    43 _    78
_    14 _    49 _    79
_    17 _    52 _    80
_    20 _    53 _    81
_    21 _    54 _    85
_    22 _    55 _    87
_    23 _    56 _    88
_    24 _    58 _    89
_    28 _    59 _    91
_    29 _    61 _    92
_    30 _    62 _    93
_    31 _    63 _    94
_    32 _    64 _    95
_    33 _    71 _    97