דוקומנטציה

מקדמות ותשלומים

תשלום מקדמות / חובות בהוראת קבע באמצעות שע"מ נט

נכנסים לשע"מ נט (אינטרא נט) בסרגל הימני פותחים את קטגוריית מס הכנסה. בוחרים שידור תשלומים. מזינים מספר תיק ובוחרים מבין האפשרויות הבאות: דיווח ותשלום מקדמות / כיסוי חובות / תשלום כללי / תשלום לשנת מס / תשלומים מיוחדים.
אם נבחרה אפשרות דיווח ותשלום, נפתח מסך דיווח המקדמה (כמו שובר) בו תידרשו להזין את המחזור ולאחר אישור הדוח תפתח האפשרות לשידור הדוח וביצוע התשלום.

לקוחות חייבים במקדמות שאילתא 002,234

באמצעות שאילתא זו תוכלו לדעת למי מלקוחותיכם יש דרישה למקדמות.
"טיפ חשוב" כדי שלא תפספסו לקוחות שיש להם דרישה חדשה שלא ידעתם עליה, יש לבחור את שנת המס הרלוונטית ולהדפיס את רשימת העבודה.

מקדמות ללקוח ספציפי  מידע על דיווחים  שאילתא 002,134

יש לבחור מספר תיק ואת השנה הרלוונטית. על המסך יופיעו נתוני המקדמות, אחוז מקדמה, מחזור מדווח וכדומה. בהקשה על מקש F2 ויופיע על המסך פירוט דיווחי מקדמות ותשלומים בפועל לשנה שנבחרה. בלחיצה על כפתור F4 יופיעו התשלומים בלבד.

הקטנת מקדמות / ביטול מקדמות / הגדלת מקדמות  שאילתא 002,415

לאחר הזנת מספר תיק וכניסה לשאילתא יש להקיש F4יש לסמן קוד מתאים להקטנה / ביטול על ידי לחיצה על מקש F1 אשר פותח רשימת סיבות. לאחר הבחירה יש להקיש F2 לאישור.
"טיפ חשוב" במידה ותשנו הקטנה / ביטול לפני 31.10 של שנת המס וההקטנה לא תהיה מוצדקת יחול קנס על הגירעון לפי סעיף 191. במידה והשינוי יבוצע לאחר 31.10 יחול כפל קנס. בנוסף, הקטנת מקדמות לשנת המס אפשרית בשע"מ עד תאריך 31.1 של השנה שלאחר שנת המס.

הפקת שובר תשלום מקדמות שאילתא 002,362

יש להזין מספר תיק וללחוץ על מקש אנטר להצגת סך החובות לתיק לפי קטגוריה / סעיפים. יש לבחור את סוג התשלום הרצוי על ידי סימון הקטגוריה / סעיף או למלא סכום רצוי לתשלום. השלב הבא יהיה לחיצה על מקש אנטר ולאחר מכן F5 ו- F2 לאישור והשובר ישלח אליכם למייל המוגדר בשע"מ.
"טיפ חשוב" ניתן לשנות ולבקש משלוח השובר בדואר באמצעות בחירת אופן הדפסה 0.

דיווח / תיקון מחזור למקדמות שאילתא 002,461

יש להזין מספר תיק ושנת מס רלוונטית ולאחר מילוי המחזור לתקופה הרלוונטית יש לאשר את הדיווח באמצעות לחיצה על מקש F2.
"טיפ חשוב" הקפידו להדפיס את השינוי שביצעת באמצעות לחיצה על כפתור Print Screen שבסרגל העליון.

תשלומים למס הכנסה שאילתא 002,170

באמצעות שאילתא זו תוכל לצפות בכל התשלומים ששולמו בתיק הספציפי.
ניתן לעשות את הפעולה גם בקיצור דרך בתוך מצב חשבון (002-137) סרגל 3.