דוקומנטציה

מצב חשבון

מצב חשבון שאילתא 002,137

"טיפ חשוב" אם כבר בדקתם על הלקוח בעבר, תוכלו ללחוץ על F1 במסך הכניסה ולבחור את שמו מן הרשימה במקום להקיש את מספר ת.ז. שלו.

זוהי שאילתא מרכזית וחשובה שבאמצעותה ניתן ללמוד מספר רב של פרטים על הלקוח. במסך הראשי של השאילתא יוצגו יתרות לפי שנות מס וניתן ללמוד על שנה שלגביה הוגש דוח ויצאה שומה לבין כאלו שעדיין פתוחות. כמו כן, ניתן לבחור באמצעות הסרגל את המידע הבא :

סרגל 1 – נתונים כלליים על הלקוח כגון כתובות וטלפונים וכן ענפים כלכליים.

סרגל 3 – נתונים על כל התשלומים שבוצעו בתיק וסך פעולות התשלום שבוצעו בתיק,ניתן לסמן את פירוט התשלומים באמצעות בחירה ולחיצה על מקש F2.
"טיפ חשוב" אם אתם רואים שנת מס היסטורית שנראית לכם לא קשורה, כנראה מדובר על פעולה לא שגרתית שבוצעה בתיק כגון מס הכנסה שלילי, פריסת רווח הון וכדומה.

סרגל 4 – סיכומי יתרה לתאריך יום הבדיקה. נדרש מידע נוסף. מייצג שמכיר את השאילתא מוזמן לכתוב לנו ונעלה את ההסבר.

סרגל 5 – פירוט קנסות, הצמדה וריבית ללקוח. בסרגל זה יוצגו שנות המס ובמידה והיו קנסות הן יופיעו בשורה של שנת המס בה הוטל הקנס.

סרגל 6 – מציג את תקצור שומות המס ונתונים כלליים כגון מחזור באותה שנת מס. שאילתא זו נפוצה בקרב מייצגים אשר רוצים לבדוק שהדוח שהוגש תוקצר במערכת, במידה ובמסך זה נראה שהשומה תוקצרה נכנס לשומה עצמה בשאילתא IPRS. באמצעות שאילתא ISUG  ניתן לראות את הדוח כפי ששודר.

סרגל 7 – תנועות חובה / זכות – נדרש מידע נוסף. מייצג שמכיר את השאילתא מוזמן לכתוב לנו ונעלה את ההסבר.

סרגל 13 – מידע אינפורמטיבי לגבי אישורים שנתיים לעניין ניכוי מס במקור וגופים ציבוריים.

סרגל 16 – מכתבים שנשלחו לנישום, ניתן לסמן מכתב ובלחיצה על מקש אנטר לצפות בתוכנו.

סרגל 19 – רשימת החזרי מס לנישום
"טיפ חשוב" דרך מצוינת לדעת כמה לגבות שכר טרחה בגין החזרי מס לפי הסכום שנכנס בפועל לחשבון הבנק של הלקוח.

סרגל 21 – כרטסת חו"ז מקדמות לנישום.

סרגל 23 – נתוני דרישת מקדמות כולל שינויים והחלטות קודמות.

סרגל 34 – סרגל חשוב אשר נותן מידע לגבי מקדמות שוטפות כולל פירוט תשלומים חודשי בלחיצה על מקש F2.
"טיפ חשוב" לאחר לחיצה על F2
 תוכלו לראות תשלומים חריגים שבוצעו באמצעות כרטיס אשראי / אינטרנט ולא באמצעות הפנקס.

סרגל 46 – רשימת אישורי החזר

סרגל 50 – שאילתא זו מציגה קנסות פיגור הצהרות הון

סרגל 57 – נתוני שומות היסטוריות.

סרגל 65 – נתוני שוברים שהופקו.
"טיפ חשוב" באמצעות שאילתא זו תוכל לראות אם השובר שולם ואת שם מנפיק השובר (מייצג / עובד רשות המיסים).

סרגל 70 – תשלומים לפי תאריך ערך / סוג בנק / סכום.

סרגל 91 – פרטי חשבון בנק כולל היסטוריית חשבונות בנק לנישום.

סימנים מיוחדים לשאילתא 137 

% התערבות משרדית בריבית/הצמדה/קנס.

* הקפאה פעילה בשנה המסומנת.       

$ היה החזר בשנה.                  

# מניעת קיזוז במקרה שיהיה החזר.   

@ מניעת קיזוז + הקפאה.            

קיום ניכוי מבעלי שליטה.

¬ חובות בהרשאה למערכים אחרים.     

ש נשלח שובר תשלום שטרם שולם.      

! יש תשלומי 93 בתיק.              

+ השהיית אישור החזר.              

א יש תשלום ששודר באינטרנט וטרם נקלט.

מ מחיקה רבעונית.                  

ה השגה על עיצום כספי.