דוקומנטציה

מצב חשבון בניכויים

מצב חשבון ניכויים שאילתא N,010

בלחיצה על כפתור F9 יתקבלו היתרות הכלליות בתיק, ויוצג מידע על דיבידנד, קנסות, ביקורת ניכויים וכדומה. כמו כן באמצעות שאילתא זו ניתן לצפות בדוחות 102 שהוגשו וזאת על ידי לחיצה וסימון השנה והחודש הרלוונטי, שימו לב בכדי לצפות בשובר יש לסמן על ידי האות "ש" ולחיצה על מקש "אנטר".