דוקומנטציה

טופס 106

הפקת טופס 106 למיוצג שאילתא 4601

נקראת גם מערכת שכירים, מידע על הכנסות מנתוני 126. ראשית נציין כי על מנת להוציא את הטופס נדרש שסוג התיק יהיה 91. מזינים את שנת המס הרלוונטית, את מספר ת.ז. הלקוח ואת מספר תיק הניכויים.
"טיפ חשוב" כדי שיהיו לכם את כל מספרי תיקי הניכויים של מקומות העבודה בהם עבד הלקוח היכנסו למערכת המייצגים בביטוח לאומי והוציאו דוח על עיסוקים והכנסות – רציפות ביטוח).