דוקומנטציה

חובות / קנסות / עיצומים מס הכנסה

פירוט חובות / קנסות שאילתא 002,254

בשאילתא זו ניתן לבדוק את מצב החובות ללקוח ספציפי או לכלל הלקוחות.
"טיפ חשוב" ניתן לבצע סינון לפי סוג התיק, פקיד השומה בו התיק מטופל, שנת מס, סוג החוב וכדומה…

החלטות משרד בנושא קנסות שאילתא 002,150

לבדיקת תיק ספציפי הקש את מספרו ולבדיקת כלל המיוצגים הקש שנת מס רלוונטית ולחץ על מקש F6 לקבלת הרשימה. ניתן לבחור גם סוג קנס מתוך רשימת הסעיפים.

חישוב קנס, ריבית והצמדה מס הכנסה שאילתא EKRH

במסך זה ניתן למלא עד 10 חובות שונים. לכל חוב, חובה למלא את הנתונים הבאים:  סוג חוב – מס' סוג החוב לפי הפירוט הבא:
1 – שומה
2 – דו'ח
3 – מס
4 – קנס/חוב
5 – הצמדה
6 – הצמדה על קנס.
"טיפ חשוב" ניתן לקבל את פירוט הסוגים ע'י הקשת PF10 כשהסמן מוצב על השדה.

סכום החוב – עד 7 ספרות.
תאריך התחלת חישוב (DDMMYY)- החל מ- 010776 (תאריך התחלת מע'מ).
תאריך סיום החישוב (DDMMYY)- לאחר תאריך ההתחלה ועד ל-3 חודשים מהתאריך הנוכחי.

לאחר ההפעלה מתקבלים הנתונים הבאים:
קנס פיגור הגשה – לדו'ח (סוג חוב 2) בלבד. ברירת המחדל היא להציג את קנס הפיגור המופחת. ניתן לקבל את קנס הפיגור המלא ע'י הקשת PF13. חזרה לקנס
המופחת ע'י הקשה נוספת על PF13.
קנס על חוב – לסוג –
1 – שומה
2 – דו'ח
3 – מס
5 – הצמדה בלבד.
ריבית בלבד – לכל סוגי החוב
הצמדה בלבד – לכל סוגי החוב
סה'כ ריבית והצמדה – סיכום השדות ריבית בלבד והצמדה בלבד.  בשורת הסיכום ניתן לראות את סה'כ החובות שהוזנו וסה'כ הקנסות, הריביות וההצמדות
שהוטלו על חובות אלו.  הקשת PF1 מנקה את המסך להזנה מחודשת.  ניתן לעבור לאפשרויות האחרות של השאילתא ע'י יציאה לתפריט הראשי (PF3) ובחירת
האפשרות המבוקשת. כמו כן ניתן לעבור לשאילתות הבאות ע'י הקשת PF11 :
EZER – פירוט שעורי קנסות הפיגור, קנסות החוב וריבית לכל תקופה. למאמר על שאילתא זו לחץ כאן.