דוקומנטציה

הצהרת הון

דרישה להצהרת הון שאילתא AHZM

לאחר שתיפתח הרשימה יש לבחור את סוג הרשימה אותה אנו מעוניינים לראות (בדרך כלל "רשימת לקוחות מיוצגים שלא הגישו את ההצהרה ולא חייבים בקנס) ומומלץ לבחור על פי מועד חוקי להגשה בכדי לראות במי כדאי לטפל ראשון על פי המועד הקרוב להגשת ההצהרה.