דוקומנטציה

פרטי נישום / חברה

הצגת מידע כללי לתיק שאילתא IPRT

מציגה בחתך מקוצר ובסיסי את פרטי הנישום ועיקרה לתת  שרות למשתמשים באגפי המסים ולמיצגים. להלן סוגי התיקים :

10 – עצמאי סגור ללא יתרות
13 – נפטר שהטיפול בתיקו לא הסתיים
20 – פטור מניהול ספרים
30 – מנהל בחברה
40 – עוסק יחיד ועוסק זעיר (מע"מ) הסתיים
41 – מערכת חשבונות חד צידית פשוטה
42 – מנהל מערכת חשבונות חד צידית
43 – חקלאי שלא מנהל חשבון בשטח כפולה
52 – מנהל חשבונות חד צידי מרכב
53 – מנהל חשבונות בשיטה הכפולה
61 – חברה ללא הכנסה עסקית
62 – חברות רגילות שלא בסוגים אחרים
63 – חברות פשמ"ג
64 – קיבוצים,מושבים,אגודות שיתופיות
73 – חברה רשומה ללא פעילות או יתרה
77 – חברה סגורה שהטיפול השומתי טרם הסתיים
78 – חברה סגורה שנמחקה ברשם החברות
82 – חברה בפרוק ע"פ צו בית משפט
83 – נישום בפשיטת רגל
84 – מלכ"ר שפנה לקבלת אשור כמוסד
85 – מלכ"ר פעיל שאושר כמוסד ציבורי
86 – מלכ"ר פעיל שלא אושר כמוסד ציבור
87 – חברה בפירוק מרצון
90 – שכיר שהודיע על סגירת עסקו השנה
91 – שכיר לצורך החזרים
92 – שכיר שהכנסתו ממשכורת וחייב דוח
93 – שכיר עם הכנסות נוספות וחייב דוח
94 – שכיר עם הכנסה נוספת ללא מקור
96 – תיק מיועד לסגירה שטרם הסתיים בו הטיפול השומתי
97 – תיק לשכירים במקרים מיוחדים
98 – מיועד לסגירה עם יתרות

 

הצגת מידע על חברה משפחתית שאילתא IZFM

מכניסים מספר תיק ואופציה מספר 1 בלבד פתוחה למייצגים ונקראת הצגת קשרים בחברה משפחתית (התיקים המקושרים).

 

הצגת רשימת ביקורות קודמות  שאילתא MNIS

מקישים מספר תיק לבדיקה ומערך / מס הכנסה או 2 מע"מ ולוחצים "אנטר". לנוחיותכם נציג את קודי ניהול ספרים.

קוד תרגום
0 טרם בוצעה ביקורת
1 אי ניהול ספרים
2 קוד זמני בגין ליקוי מהותי
3 ביקורת תקינה
4 ליקוי טכני
5 קוד סופי בגין ליקוי מהותי
6 אי ניהול סרט ביקורת של קופה
7 קוד סופי בגין אי רישום תקבולים
8 קוד זמני בגין אי רישום תקבולים
9 פטור מניהול ספרים
10 ביקורת לבדיקת מידע
11 ביקורת הדרכה לעסק חדש
12 אי רישום הכנסה
20 ביטול ממצאי ביקורת