דוקומנטציה

הצגת מידע בניכויים

שאילתא N,173

יש לבחור את אחד מהנ"ל ומתקבלות התוצאות הרלוונטיות עבור כלל המיוצגים.

♦ יתרות

♦ קביעות

♦ מכתבים

♦ החזרים

♦ שגויים

מכתבים ללקוח נבחר שאילתא N,151

נפתחים כל המכתבים שנשלחו ללקוח כולל פנקס. עומדים על המכתב הרלוונטי ולוחצים על מקש F1 ובוחרים פעולת פירוט כתובת למשלוח או הצגה.