דוקומנטציה

הפקת שובר תשלום בניכויים

הפקת שובר תשלום שאילתא N,344

יש להקיש את מספר התיק וללחוץ אנטר. בשלב הבא יפתחו 3 אפשרויות : הזמנת פנקס 102 / הזמנת שובר תשלום חריג / הזמנת שובר דיבידנד. בוחרים אחת מן האפשרויות ולוחצים אנטר.
"טיפ חשוב" כאשר בוחרים תשלום חריג בניכויים יש להקיש את מספר התיק, תקופה (תחת קטגוריה חשבון) ובסוג תשלום יש להקיש F1
 לפתיחת רשימת סוגי התשלום. כמובן, לא לשכוח להזין את הסכום לתשלום.

רשימת סוגי התשלום בניכויים

00 שוטף כללי
01 שוטף
02 קנס אי הגשת דוח שנתי
03 קנס פיגור
05 קנס גרעון
06 קנס אי הגשת דוח שוטף
07 עיצום כספי
08 שוטף הוצאות עודפות
20 עיצום כספי דו"ח 126
21 עיצום כספי דו"ח 856
22 קנסות
41 שומות הפרשים שוטף
44 שומות הפרשים
48 שומות הפרשים הוצאות עודפות
99 כלל לכל התיק