דוקומנטציה

הסדר הבלו על הסולר

החזר הבלו על הסולר שאילתא ESLR

מערכת הסדרי סולר נותנת מענה לצו הבלו על הדלק (פטור) התשס'ה – 2005 , החל מ- 1/9/2005 ועד 1/9/2009 יועלה הבלו על הסולר עד להשוותו לזה המוטל על בנזין. עוסקים הזכאים להסדר: עוסקים הרשומים כעוסק מורשה במס ערך מוסף , זכאים להחזר בלו שולם על סולר לגבי רכב/ציוד שישמשו ליצור הכנסה.   להלן סוגי הזכאות:

– סולר המשמש כחומר בעירה , סולר המשמש לציוד הנדסי.
– סולר המשמש לרכב מנועי:
– רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק'ג או יותר,לבעל רשיון מוביל
– רכב משחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק'ג ואינו עולה על 10,000
– אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק'ג
– טרקטור שמשמש רק לצרכי חקלאות
– מונית
– אטוובוס ציבורי זהיר
– רכב הוראת נהיגה

בתוך השאילתא יש לבחור את אחת מן האפשרויות הבאות

_ 100 פרטי העוסק בהסדר הסולר
_ 200 דיווח תקופתי : יש למלא מספר רישוי, כמות הצריכה בליטרים (מספר שלם ללא אגורות) וסך הכל סכום להחזר (הכפלת הליטרים במחיר הבלו).
_ 300 מצב חשבון
_ 400 טיפול בעוסק בהסדר
_ 500 רשימות עבודה
_ 700 רשימות עוסקים בהסדר הסולר
_ 800 שאילתות עזר

לבדיקת סכומי ושיעורי הבלו יש להתעדכן באתר רשות המסים (המידע מתעדכן מעת לעת) לקישור לאתר בלו ומס קניה לחץ כאן.