דוקומנטציה

החזר מס

מעקב החזרי מס ללקוח  שאילתא 002,119

באמצעות השאילתא ניתן לבדוק החזר ללקוח ספציפי באמצעות הקשת מס' התיק או של כלל הלקוחות באמצעות לחיצה על מקש F12. במידה ורוצים לדעת את פירוט שלבי ההחזר או עיכובים יש להקיש על F1.