דוקומנטציה

החזרים בניכויים

החזרים בניכויים שאילתא N,200

מקישים מספר תיק ניכויים או מס' ת.ז. ומקבלים פירוט החזרים שניתנו ללקוח (ניתן גם להיכנס לכל החזר ולקבל פירוט שלו). (אם ללקוח יותר ממספר תיק ניכויים אחד אי אפשר להסתפק בהקשת מספר ת.ז. אלא במספרי תיקי הניכויים כולם).