דוקומנטציה

הזמנת פנקס ניכויים

הזמנת פנקס ניכויים שאילתא N,334

יש להזין עד 10 מספרי תיקים ולהקיש אנטר לאישור ההזמנה.
"טיפ חשוב" יש לוודא כי הכתובת למשלוח דואר מעודכנת בשע"מ נט כיאות.