דוקומנטציה

דיווח דיבידנד

דיווח על דיבידנד שאילתא N,282

לאחר בחירת מספר תיק וכניסה מופיע מסך "דווח דיבידנד" יש למלא את פרטי הדיבידנד כגון תאריך חלוקתו, מספר מקבלים, סכום המחולק, סה"כ המס, סה"כ ניכוי במקור (במידה ומדובר בניכוי במקור ע"י בנק כאשר מדובר בתושב חוץ) ויתרת ניכוי מס במקור לתשלום (אם לוחצים אנטר מתעדכן אוטומטית). לעדכון יש להקיש על "אנטר" ולאחר מכן F2.