דוקומנטציה

דוח חודשי ניכויים

דווח ותשלום דוח חודשי ניכויים שאילתא N,273

לוחצים פעמיים "אנטר" והופכים את המסך באמצעות ctrl+shift. מזינים את נתוני הדוח כמו בפנקס ולאחר הזנתו ניתן לבצע תשלום במידה והמיוצג מקושר באמצעות הוראת קבע לחיוב החשבון.

דווח ניכויים ללא תשלום שאילתא N,040

מזינים מספר תיק ואת נתוני הדיווח, מקישים אנטר ולקליטה מקישים F2.
להלן סוגי הקודים לניכוי :

קוד סוג ניכוי
0 משכורת ושכר עבודה
6 ניכוי שלא ממשכורת
8 הוצאות עודפות
10 מס מעסיקים
16 מלכ"ר
17 מוסד כספי
40 מלווה שלום הגליל
89 מדד שלילי