דוקומנטציה

דוחות 126 / 856

שידור דוחות 856/126 באמצעות שע"מ נט

נכנסים לשע"מ נט (אינטרא נט) ובוחרים קטגוריית מס הכנסה. נפתחת רשימה ואחת מן האפשרויות היא "שידור דוחות 856/126". בתפריט הראשי בוחרים את סוג השידור / אחזור נתונים / שינוי כתובת דואר אלקטרוני.
אם נבחר סוג שידור, יש לבחור את סוג הקובץ (856/126) ומיד לאחר מכן תפתח אפשרות להזנת קובץ ממוחשב או הזנה ידנית.
"טיפ חשוב" יש לוודא כי הקובץ ששודר נשלח לכתובת המייל שלך פעמיים. אישור שליחה ואת ההצהרה עצמה. (כיום אין צורך להחתים את הנישום על ההצהרה). בנוסף באמצעות שאילתא זו ניתן לבצע ביקורות על שליחת הטפסים, מעקב אחר האישורים, קבצים ששודרו וכן ניתן לשחזר טופס הצהרת מעביד וטופס שגויים.

מי חייב בהגשת 856 / 126 שאילתא N,174

יש לבחור השדה הרלוונטי באמצעות האות "כ" על מנת שיוצג פירוט על פי החתכים הבאים : חייבים שלא הגישו / חייבים שלא הגישו / הגישו חלקית / לא מותאמים / עיצום כספי.

מוקד ניכויים דוח שנתי שאילתא N,250

נכנסים למסך הראשי ובוחרים שנת מס, מס' תיק וסוג טופס מבין הבאים :

856 לחיצה שנת מס וסוג טופס ובחירת שאילתא 251 – לחיצה על "אנטר" ו- F6 לצפייה בדיווחים מפורטים. לחלופין מי שמעוניין לצפות בהצגה רב שנתית (5 שנות מס קודמות) יבחר במקום שאילתא 251 את שאילתא 253.
"טיפ חשוב" אם ברצונכם לקצר את התהליך הקישו בשדה ראשי שאילתא N,251 או שאילתא N,253 ותגיעו ישירות לשאילתא המתאימה.

126 לחיצה שנת מס וסוג טופס ובחירת שאילת 251 – לחיצה על "אנטר" ו-F6 לצפייה בדיווחים מפורטים. לחלופין מי שמעוניין לצפות בהצגה רב שנתית (5 שנות מס קודמות) יבחר במקום שאילתא 251 את שאילתא 253.
"טיפ חשוב" אם ברצונכם לקצר את התהליך הקישו בשדה ראשי שאילתא N,251 או שאילתא N,253 ותגיעו ישירות לשאילתא המתאימה.