דוקומנטציה

דוחות שנתיים

שידור דוחות שאילתא ISUF

ממלאים מספר תיק ושנת מס ובוחרים אחת מהאפשרויות הבאות –
"טיפ חשוב" זכרו כי עליכם להקיש על מקש COPY ולאחריו COPY APPEND על כל מסך בנפרד בכדי שלבסוף תוכלו להדפיס את השידורים 

1. שידור נתוני הדוח השנתי (יש למלא רק לאחר שידור רווח הון, פרטי בעלי מניות בחברה) – לאחר הכניסה יש להקיש את סוג ההנמקה 13 הנמקת מייצג או 12 טיוטה ולאחר מכן סוג חישוב 01 נפרד , 02 מאוחד או 03 תושב חוץ.

להלן רשימת קודים אותם חובה לכלול בשידור הדוח :

קוד חברה יחיד
מחזור עסקאות 94 294
תכנון מס 263 263
רווח 20 150/170
הפסד 86 079/279
דוח 6111 297 297
הוצאות עודפות 122 X
חישוב מאוחד / נפרד X 331
ניכוי במקור גבוה מהכנסה 14 14
סוג חברה 18 X


"טיפ חשוב"
– במקרים מיוחדים כגון עולה חדש, יישוב ספר, נאמנויות, נכסים בחו"ל וכדומה – תוכלו לראות את רשימת הקודים בתחתית העמוד השני של ה-1301 או 1214.לאחר שידור כל הקודים יש להקיש אנטר. בכדי לראות את תוצאות חישוב המס יש להקיש F1 וכדי לראות את תוצאות חישוב המס של בן הזוג יש להקיש F2 לסיום ושידור הדוח יש להקיש F9. ושוב אנחנו מזכירים, לא לשכוח להדפיס את השידור!

2. שידור נספחי רווח הון ושבח – ניתן לשדר עד 14 נספחים. להלן נביא מספר דגשים לשידור רווחי הון (הערה: הפסד הון לא משדרים אך יש לקזז מרווח הון אחר או יתרת הפסד הון להעברה לשנת מס הבאה בדוח השנתי קוד 166 ליחיד ו-225 לחברה).

א. במהלך השנה השוטפת יש להקפיד לדווח למס הכנסה על רווחי ההון שלא מניירות ערך כך שיופיעו בשאילתא 002,478 (תל"מ) ולשלם את המקדמה בגין רווח ההון. בעת השידור יש לוודא שהנתונים תואמים ולציין את מספר העסקה בתל"מ.

ב. יש לשדר את רווח ההון לפני שידור הדוח!

ג. לאחר כניסה לשאילתא יש להקיש F8 לקבלת הנספחים ולהזין את סוג העסקה להלן סוגי העסקה :

27 – מכירת מניות.
50 – עסקת מס שבח. (כדי לדעת כיצד לשדר עסקת מס שבח לחץ כאן). 
51 – עסקאות מאולצות (לא ניתן למלא ע"י מייצגים).
53 – מניות/אופציות לפי סעיף 102 – מסלול הוני (החל מש"מ 2010).
77 – כל שאר העסקאות (כולל מוניטין). (כדי לדעת כיצד לשדר עסקת רווח הון לחץ כאן).
88 – נכס שנרכש לפני תחילת ש.מ. 1985 והיה נכס בלתי מוגן על ידי מי שהיה נישום זכאי' או נלח"ז שבחר בפרט ב', שבסעיף 15 לחוק האינפלציה,
(אסור לשימוש מש"מ 1998).
60 – ניירות ערך (החל מש"מ 2003).
61 – ניירות ערך-קיזוז אוטומטי (שנים 2005 – 2003).
63 – מעבר לביטול סעיף 6 לחוק התיאומים (החל מש"מ 2006).
64 – ניירות ערך – קרנות TIER (החל מש"מ 2007).
65 – ניירות ערך – לא נוכה מס במקור (החל מש"מ 2007).
66 – מעבר לביטול סעיף 6 לחוק התיאומים – לא נוכה מס במקור (החל מ 2007)

ד. במידה ומדובר על בעל מניות מהותי יש להקיש 1 במקום 0.

ה. פריסת רווח הון – יש להקיש 1 במקום 0.

ו. שייכות – יחיד 0 וחברה 1.

ז. הפקעה – 0 אין הפקעה ו-1 יש הפקעה.

ח. אם הנכס בחו"ל יש לשנות לקוד 1.

ט. "טיפ חשוב" – בכל שלב ניתן להקיש F10 כדי לקבל עזרה וסוגי שאילתות וקודים של מס שבח, רווחי הון, אחוזי המס וכדומה. מומלץ להשתמש בעסקאות מורכבות שאינן ניירות ערך. (כדי לראות את הקודים המתאימים לחץ כאן).

י. "טיפ חשוב" : את קודי העסקאות יאפשר להעתיק מנספח רווח הון 1399 או 1322.

יא. לאחר הזנת כל הקודים והסכומים יש להקיש אנטר כדי לצפות בתוצאות העסקה ולאחר מכן F8 לקבלת נספח נוסף או F3 למעבר למסך הראשי ו- F2 לאישור במסך הראשי.

3. שידור פרטי בעלי מניות בחברה – יש למלא את מספר התיק ואת פרטי בעל המניות.

"טיפ חשוב" ניתן להעתיק את נתוני השנה הקודמת באמצעות לחיצה על F9 ולצפות בנתוני בעלי המניות מרשם החברות באמצעות לחיצה על מקש F12".

4. העברת קובץ דוח שנתי – ניתן להכנס ע"י לחיצה על הקישור או דרך שע"מ נט.

5. שידור דוח כספי 6111 – ניתן להכנס ע"י לחיצה על הקישור או דרך שע"מ נט. דברי הסבר ניתן לקרוא במדריך רשות המסים. לחץ כאן לקריאה.

אורכות לדוח שנתי למייצגים שאילתא IDOM

מומלץ לבדוק על פי אפשרות מספר 5 שנקראת סטטיסטיקה של מצב הגשה בהקשה את שנת המס הרצויה ובחירה של כלל המיוצגים או על פי סיווג (חברה / יחיד) בשאילתא זו גם ניתן לקבל רשימת מעקב הגשת דוחות (אפשרות מספר 4) ורשימת מעקב דוחות כספיים.
"טיפ חשוב" שאילתא זו היא בחירת אפשרות מספר 6 – תיקים הנכללים במהלך אורכות שם תוכלו לקבל מידע על סוגי תיק 30 וסוגי תיק שאינם זכאים לאורכות בכדי שתדעו באילו תיקים יש לטפל בעדיפות ראשונה וכן פירוט מעקב קליטת הגשת דוחות.