דוקומנטציה

אישור ניכוי מס במקור

מערכת אישורים שנתיים ניכוי מס במקור
שאילתא 002,413

בדיקה לכלל המיוצגים – לאחר כניסה לשאילתא מקישים על לחצן F2 ובוחרים אחת מן האפשרויות לטיפול לרוב מדובר על חתך 210 (ליקויים ללא אישור) או 220 (ממתין לאישור יזום) בוחרים ומקישים על F6.
"טיפ חשוב" לבדוק את רשימות המיוצגים בעניין ניכוי מס במקור הן בתחילת השנה והן בתחילת חודש מרץ ולהסדיר באופן מידי דרך שעמ את האישורים למי שניתן להסדיר ולמי שנדרש אישור יזום לשלוח מכתב בקשה לפקיד השומה. כך נמנע פניות של לקוחות בעניין זה.

הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור ללקוח ספציפי – גם כן בשאילתא 002,413 מקישים ת.ז. של לקוח ספציפי – אם יש ללקוח אישור בתוקף לוחצים על מקש "F2" להדפסת האישור. אם ללקוח אין אישור בתוקף יש לבחור בסיבה "99" (פטור מלא) או כל אחוז אחר שיבחר ולאחר מכן לחיצה על F2.
"טיפ חשוב" לחיצה על מקש "אנטר" מבטלת את הפעולה ללא ביצוע שינוי.